godziwie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) udaAvała się od wieków znakomicie. Jako tacy w ostatnich latach powinni nas byli interesować specjalnie, skoro okazało się że inny żywioł napływowy, również od wieków między nami osiadły nadspodziewanie, nietylko zaprzestaje z nami solidaryzować się narodowo, ale uzyskawszy dla się godziwie i niegodziwie mocne podstawy bytu i gwarancje bezkarności, zaczyna nam we własnym domu stawać okoniem, ciosać kołki na głowie, a wreszeie nietylko rzuca nam w twarz brudnawrą rękawicę swych bezecnych postulatów i pretensyj ale wszczyna z nami formalną wojnę domową, by w konsekwencji tejże zyskać możność podjudzania przeciw nam opinji publicznej w Europie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.