gorączkowoeteryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ciu również w wieku XIX. Oprócz wymienionych już wcześniej na stronie 254 aż 33 wyrazów obcych, brakuje poświadczeń dla następujących leksemów: chambregarnista, hiszpańczyk, bladosz, bezudział, krzykanina, szastanina, impetliwość, jaj ość, caferojalizowanie, heglizowanie, schmerlingizowanie, teatr olotetokankanowanie, butersznyteczuszka, Paryżulek, ogoniuń, hiperpoezja, kartologia, listowstręt (dopiero SJP z Orzeszkowej), ogonomania, Pattikoncert, romansobazgracz, szleswigoholsteiniada, trychinopolkoza, wekslogrąfia, żabiostatek, wyczerpnięty, przehipokondryzowany, przehistoriozofizowany, prekadrylowany, przeromantyzowany, zapolkowany, rozłechtany, rozbrdysany, białoprzepaskowy, dramatycznoniemiecki, estetycznoliteracki, gorączkowoeteryczny, sercobójczy, własnowinny, purpurowo-wściekły, elegancko-nudny, patriotyczno-demokratyczno-rozczulony, hamleto-fausto-szekspiro-bajronizowanie, holsztyno-gottorpizm, pojuwenalisować, przereischratować, skaufmanizować, zflotwelizować, rozludować się. Część z wymienionych tu wyrazów to oczywiste neologizmy autorskie. Omówiłam je w części poświęconej zjawiskom słowotwórczym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.