gorzekwiat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 712 Indeks Godzisław 148 gondola 150 godziwy 148 gonduła 150 gogątko 149 goniacz 150 gogo 149 gonicha 150 gogodze 148 goniciel 150 gogolica 148 gonić 150 gogo) 148 goniec 150 gogólka 148 goniony 150 gogotać 149 gonitwa 150 goguś 149 goniwać 150 goić 149 goniwlatr 150 Gojko 149 gonny 150 Gojmir 149 gono 150 golanka 149 gont(a) 150 golarnia 149 gontal 150 golarz 149 gontowy 150 golasz 143 gontyna 150 golaźń 149 gońba 150 golcz 149 gońca 150 golec 149 gończy 150 goleć 149 Goplo 150 golemy 149 góra 150 goleniec 149 gorać 151 goleniowy 149 góral 150 goleń 149 góralka 150 golibroda 149 góralski 150 golić 149 góralszczyzna 150 golicz 149 Gorazd 151 golizna 149 gorąco 152 golnąć 149 gorącość 151 goltslarz 149 gorący 151 goltślar 149 gorącz 152 golaźń 149 gorączka 151 gołąb 149 gorączkować (sie) 151 gołąbki 149 gorączkowy 151 gołek 149 gorbudy 135 gołąbi 149 gorczyca 152 golębiarz 149 gorczyczka 152 golębi(e)niec 149 gorczyczny 152 gołębnik 149 gorel 151 gołoborze 149 gorejący 151 golobrody 149 gorętszy 151 gologumno 149 gorg 151 goło juch 149 gorgi 151 gololedź 149 gorgolić 151 golomanka 172 gorgulik 151 gołosłownie 149 górka 150 gołoszyjca 149 górki 152 gołota 149 gorko 152 golowąs 149 gorlić sie 151 Goły (Hale) 133, 167 gorliwiec 151 golysz 149 gorliwość 151 gomoia 150 gorliwy 151 gomółka 150 górnica 150 gomoły 150 górnictwo 150 gomon 150 górniczy 150 gomonić 150 górnik 150 gon 150 górno- 150 gonciarz 150 górnolotny 150 górnomyślny 150 gościnność 153 górny 150 gościnny 153 góro- 150 gościństwo 153 górować 150 gościów 153 górowaty 150 gościowy 153 gors 151 Gościrad 153 gorseciarka 151 gość 153 gorset 151 Gośćmir 153 górski 150 Goszcza 153 gorszy 152 gotów 153 gorszyciel 152 gotować 153 gorszyć 152 gotowadlnia 153 gorycz 152 gotowalnia 153 goryczel 152 gotowalniany 153 goryczka 152 gotowalniowy 153 gorycznik 152 Gotowie 153 gorzalina 152 gotowiec 153 gorzatczany 152 gotowizna 153 gorzałka 151 gotówka 153 gorzałkoś 152 gotowy 153 gorzczejszy 152 gotycki 153 górze 151 gówniak 154 gorzeć 151 gówniarz 154 gorzej 152 gówno 154 gorzekwiat 152 gowoniec 154 Gorzedziej 151 gowor 154 gorzki 152 Goworek 154 gorzknieć 152 goworzyć 137 gorzkość 152 gozd (gwozd) 166 gorzyć 152 Gozdawa 166 gorzykwiat 152 góźdź 166 górzysty 150 gra 154 gorźki 152 grab 154 Gosław 148 grabać 155 gospoda 152 grabarka 154 gospodarczyk 153 grabarz 154 gospodarny 153 grabia 173 gospodarować 153 grabiciel 155 gospodarski 153 grabić 155 gospodarstwo 153 grabie 155 gospodarz 153 grabieć 155 gospodarzyć 153 grabież 155 gospodnowy 152 grabka 155 gospodyni 152 grabie 155 gospodza 152 grabnąć 155 gospodzin 152 grabnieć 155 gospodzinów 152 grabolić sie 155 gosposia 152 grabołusk 155 Gostków 153 Grabowiec 154 Gostyń 153 grabsztych 154 gośćcowy 153 grabsztykiel 154 gościa 153 graca 155 gościć 153 gracja 155 gościec 153 gracjalista 155 Gościejewo 153 gracki 154 goście 153 gracko 154 gościna 153 gracować 155 gościniec 153 grać 154 gościnne 153 gracz 154...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brückner, Aleksander 1989. Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. 5, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.