gospodarczo-kulturalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zmienność zabytkowego stanu posiadania Przytoczyłem powody, dla których zasada interwencjonizmu wydaje się już niewystarczająca. Są nimi coraz silniej nasuwające się postulaty programowego wykorzystania zabytków i ich rentowności, a są o mianowicie: 1. zasada ich naukowego wykorzystania, 2. zasada wykorzystania gospodarczo-kulturalnego, 3. konieczność uwzględnienia elementów geograf iczno-społecznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wiatr, Jerzy J. 1979. Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej, wyd. 8, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.