gospodarczo-lekarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (1608 r.), jedyne wiadomości o minerałach aż do końca XVII w. można znaleźć tylko w zielnikach, których autorzy poruszali zagadnienia gospodarczo-lekarskie. Najstarszy jest zielnik J. Stańki, urodzonego we Wrocławiu w latach trzydziestych XV w. W zielniku Stańki, będącym pierwszym polskim słownikiem przyrodniczym, można znaleźć terminy mineralogiczne, które są w powszechnym użyciu do dnia dzisiejszego, jak kruszec, ruda, ropa, krzemień czy opoka. Również w późniejszych zielnikach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo