gospodarczo-organizacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stwierdził on, że w okresie tym państwo spełnia trzy funkcje: Pierwsza funkcja — to zgniecenie oporu obalonych klas obszarników i kapitalistów wewnątrz kraju. Druga funkcja — to obrona kraju przed najazdem z zewnątrz, to obrona zdobyczy rewolucji przed zbrojnymi zamachami imperialistów zagranicznych. Trzecia wreszcie funkcja — to praca gospodarczo-organizacyjna i kulturalno-wychowawcza organów państwa, praca mająca na celu rozwój nowych pędów, nowego socjalistycznego gospodarstwa i przerobienie ludzi, wychowanie ich w duchu socjalizmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PMorsk - Przegląd Morski (Gdynia)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo