gotowanie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) politycznej, najciekawsze ze wszystkiego, co napisał. Jest to filozofia sceptyczna, zastosowana do polityki, 1 dowodząca przez usta Prawdy w długich jej rozmowach z Próżnością (Vanitas źle przetłómaczona przez Próżność, Marność Bad lub złudzenie, zwodniczość, byłoby lepiej odpowiedziało temu, co autor rozumiał przez Vanitas Consilioram), że wszystkie sprawy, jakieby się przedsiębrać mogły, i wszystkie środki, jakieby do tego były użyte, są marne, ułudne, nie prowadzą do niczego i dobrze skończyć się nie mogą. Pokój służy na to tylko, żeby pole zalegać, a nieprzyjaciołom dać czas gotowania się do wojny; wojna na to, żeby tracić ludzi, pieniądze, a nieraz i prowincye; przymier za, żeby z obojętnych i neutralnych robić sobie nieprzy jaciół; trzymać wojsko stałe, źle, bo i koszt i gotowa okazya czy buntu żołnierskiego, czy zamachu stanu; nie trzymać go, to słabość i ustawiczne niebezpieczeństwo: sejm na to, żeby dużo gadał, a nic nie robił, sejmiki na to, żeby przysyłały posłów niezdatnych i skrępowanych niedorzecznemi instrukcyami—słowem, żadna sprawa nie może się powieść, ani żaden środek przydać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.