grębałowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) biaława, A. alba, częsta na stanowiskach wilgotnych (łąki, zręby, lasy); jest wartościową trawą, dającą obfitą paszę na przełomie lata i jesieni; znosi spasanie; uprawiana jest w mieszankach na łąkach trwałych i pastwiskach, w odmianach hodowlanych: Brudzyńska, Puławska, Grębałowska i in.; m. rozłogowa, A. stolonifera, częsta na aluwiach rzecznych i wilgotnych brzegach wód stojących, ma małą wartość pastewną; m...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.