graficzno-optyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tycznych, semazjologizację wyobrażeń fonetycznych... (§§ 25-33), ale także fonetyzację wyobrażeń graficznych, grafizację wyobrażeń fonetycznych, grafizację wyobrażeń morfologicznych, grafizację wyobrażeń semazjologicznych, morfologizację wyobrażeń graficznych, semazjologizację wyobrażeń graficznych (graficzno-optycznych, pisano-wzrokowych)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baudouin de Courtenay, Jan N. 1984. O języku polskim. Wybór prac, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.