grafionowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cyrkle: a) z końcówką grafitową; b) podziałowy duży; c) zerowy^) podziałowy mały; e) redukcyjny (m:M=h:H); f) drążkowy; g) warsztatowy; h) końcówka grafionowa; i) końcówka ostrzowa; j) przedłużacz 670 CYRKONU DWUTLENEK...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.