grafometria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gniew, m/ czuć(B)/Nldo(D)/N2za(B), zachowywać(B)/Nldo(D)/N2za(B), wpaść w(B)/ Nlz powodu(D);przeciw(C), pałać(N)/Nldo(D), wrzeć(N), kipieć(N), płonąć(N), wybuchać(N),skierować(B)/Nlna(B);przeciw(C) godność, ż/ nadać(B)/Nl(C), piastować(B)/MOD, sprawować(B)/MOD gol, m/ strzelić(B), zdobyć(B) gondoliera, ż/ wykonać(B), goniony, m/ wykonać(B) gonitwa, ż/ urządzić(B)/Nlza(N) gorączka, ż/ mieć(B), dostać(D) gorycz, ż/ odczuwać(B) gospodarka, ż/ prowadzić(B)/MOD gotowość, ż/ być w(Ms)/MOD góra, ż/ brać(B)/Nlnad(N) gra, ż/ być w(Ms), brać udział w(Ms), uczestniczyć w(Ms), prowadzić(B)/MOD grabież, ż/ dokonać(D), dopuścić się(D) grafityzacja, ż/ przeprowadzać(B)/Nl(D), stosować(B)/Nlw(Ms), poddać(C)/Nl(B), ulegać(C) grafometria, ż/ stosować(B)/Nlw(Ms) granda, ż/ robić(B) granica, ż/ być za(N), przebywać za(N), wytaczać(B)/Nl(D), mieć(B)/Nlz(N) granityzacja, ż/ ulegać(C) granulacja, ż/ przeprowadzić(B)/Nl(D), stosować(B)/Nlw(Ms), poddać(C)/Nl(B), ulec(C)/Nlpod wpływem(D) gratulacja, ż/ składać(B,lmn)/Nl(C), przyjmować(B,lmn)/Nlod(D) grecyzacja, ż/ ulegać(C) groza, ż/ odczuwać(B)/Nl(D), być pełnym(D) groźba, ż/ rzucić(B), miotać(N,lmn) grubiaństwo, n/ mówić(B,lmn) grupa, ż/ być w(Ms), tworzyć(B), formować(B) grymas, m/ robić(B)/MOD, robić(B,lmn) grzech, m/ popełnić(B), dopuścić się(D) grzeczność, ż/ prawić(B,lmn)/Nl(C), mówić(B,lmn)/Nl(C), zrobić(B)/Nl(C), wyświadczyć(B)/Nl(C) grzeszek, m/ mieć na sumieniu(B,lmn) grzywna, ż/ wymierzyć(B)/Nl(C), nałożyć(B)/Nl(C), dostać(B)/MOD gulgot, m/ wydać(B) gust, m/ mieć(B)/MOD gwałt, m/ popełnić(B)/Nlna(Ms), dokonać(D)/Nlna(Ms), zadać(B)/Nl(C), podnieść(B)/ Nlo(B) gwarancja, ż/ dać(B)/Nl(D);na(B)/N2(C) habanera, ż/ wykonać(B) habituacja, ż/ ulegać(C) halucynacja, ż/ mieć(B,lmn), doznawać(D,lmn) hałas, m/ robić(B), narobić(D), wszynać(B), wyprawiać(B,lmn), robić(B)/Nlo(B), wszczynać(B)/Nlo(B) 165...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.