grafowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) roborować kazać, a po- 'Uczynionej roiboracyi 'bakoiwe oryginalne kontrakty odesłać sobie wzajemnie deklarują, i że wolno jawnej grafowej do wyżej opisanej fabryki wezwać kompanią, za którą jwna grafowa evictionaliter pisze się; nie wolno jednak subarendować. Na to się obie strony zgadzają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.