grajny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a żeli, to jako świadek, gdyby trzeba było przymusić ją do zeznań, a tedy wychłostać i z obciętymi włosami wynekać kętrzycę za bramę gardu, niech idzie do grajnego domu, gdzie jej miejsce. Ale pani Mechtylda!... To niemożliwe, żeby nic nie wiedziała. I godziła się? Nie do wiary!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Leśmian, Bolesław 1974. Poezje wybrane, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.