gramatyczno-retoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bardzo doniosłą rolę w ujednostajnieniu i normalizacji języka ogólnego mógł odegrać i zapewne odegrał uniwersytet krakowski. Gromadził on młodzież z całego kraju, także jego nauczyciele z różnych stron pochodzili. Zarówno w życiu towarzyskim, jak w nauczaniu, zwłaszcza zaś w ćwiczeniach gramatyczno-retorycznych, sprawa rozbieżności językowych musiała się uwadze narzucać, poprawnościowe rozstrząsania i rozmowy wywoływać, do formułowania prawideł i wskazówek normatywnych zachęcać. Mogli je w Polsce rozpowszechniać wychowankowie uniwersytetu, którzy do różnych stanów należeli, w różnych zawodach pracowali, do najodleglejszych zakątków kraju docierali...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1961. W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.