gramatyczno-rodzajowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) związane wszelkie formanty złożone, tj. -eczek, -eczka, -eczko itd. Wiadomo również, że ten rodzaj derywacji o charakterze czysto deminutywnym dokonuje się z zasady w oparciu o pełną podstawę słowotwórczą konkretnego wyrazu oraz na bazie niemal absolutnego zachowania równowagi gramatyczno-rodzajowej między danym derywatem a podstawą derywacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kucała, Marian 2000. Polszczyzna dawna i współczesna, Kraków : IJP PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.