gramatyk-filozof

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 12 JĘZYK JAKO SYSTEM ZNAKÓW I JEGO ASPEKTY KREATYWNE ich zdaniem - można było właśnie za pomocą języka rozłożyć na elementy najprostsze. Aby bowiem zdać sobie sprawę z tego, jak myślimy, trzeba samą myśl rozłożyć na jej składniki najprostsze, co dokonuje się nieustannie poprzez język, jako wcieloną metodę analityczną (zabieg ten był zresztą znany jeszcze w średniowieczu, w tradycji gramatyków-filozofów, z której czerpał już św. Tomasz). Sam Condillac nawiązując do gramatyków-filozofów z Port Royal (Arnaulda i Lancelota) pisze, że gramatykę uważa za pierwszą część sztuki myślenia. Rozbiór zaś myśli jest już całkiem gotowy...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995. Dzieła. T. 13. Język i świat realny, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.