gramatyk-purysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Status tzw. językoznawstwa normatywnego nie jest jasny. Przede wszystkim kwestionowana jest jego naukowość, wobec jego oceniającego i preskryptywnego charakteru. Zwolennikami językoznawstwa pojmowanego wyłącznie jako opis byli młodogramatycy, był też przynajmniej w pierwszym okresie swojej działalności naukowej J. Baudouin de Courtenay, traktujący z ironią i niechęcią „gramatyki szkolarskie”, „panów gramatyków” i „gramatyków-purystów” ferujących swoje wyroki wbrew działaniu analogii w języku19. W artykule O zadaniach językoznawstwa, pisząc na zakończenie o skromnych jego zdaniem zastosowaniach praktycznych lingwistyki, Baudouin wymienia ortoepię rozumianą jedynie jako przepisy „właściwego wymawiania wyrazów”. Jest ona jego zdaniem przydatna „w krasomów...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Puzynina, Jadwiga 1997. Słowo–wartość–kultura, Lublin : TN KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.