gramatykalizować się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) charakterem subiektywnym. W tych warunkach powstanie form podwójnie złożonych nie ma nic wspólnego z zanikiem p. simple, lecz zostało spowodowane potrzebą wzmocnienia czasów, które zaczęły tracić swe wartości ekspresywne, zaczęły się gramatykalizować. Foulet wyjaśniał powstanie p. surcomposé 24 koniecznością przeniesienia w przeszłość czynności oddalonej od teraźniejszości. De Boer 17 podobne zjawisko transpozycji czasów wystąpiło w XIX w. w okresie naturalizmu (a nawet wcześniej u Chateaubrianda i Stendhala), dla wyrażenia czynności dokonanych używa się impartait, np.: Tout changeait a cdnq heures par l’arrivée de Dessaix (J. Badmvüie, Napoléon, p. 176). Por. M. Grévisse, Le bon usage, 1955, s. 575...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KNeof - Kwartalnik Neofilologiczny (Wa­­­r­­­­­­­­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.