gramatyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) momencie. Nowe elementy leksykalne i gramatyczne są ćwiczone w najbardziej używanych połączeniach syntaktycznych. Patterns unaoczniają regułę, prawidłowości i zakres stosowania, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie przesadnej „gramatyzacji”. Umożliwiają one automatyzacjęstruktury, a dzięki temu łatwiejsze i szybsze osiągnięcie płynnego użycia języka i wyrobienie zdolności konwersacyjnej 34. Nie należy jednak zapominać, że wzorce stanowią jedynie jedną z mo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Woźnicki, Tadeusz, Zawadzka, Elżbieta 1979. Fazy procesu przyswajania języka obcego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.