gramujemny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Endotoksyny — jady pochodzenia bakteryjnego, występują w ścianie komórkowej bakterii gramujemnych, są to lipowielocukry; można je wyekstrahować z komórek za pomocą rozpuszczalników organicznych lub za pomocą wielokrotnego zamrażania i odmrażania; wykazują, między innymi, aktywność pirogenną...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Zabłocki, Bernard 1973. Podstawy współczesnej immunobiologii, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.