grangium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) można uważać za dokonany, feudalna renta pieniężna staje się najbardziej powszechna. W tym samym jednak czasie spotykamy się już z procesem kształtowania się folwarków. Stwierdzono prowadzenie przez feudałów gospodarki rolnej na własny rachunek i na większą skalę w klasztorach cysterskich nie wyjaśniając jednak zagadnienia sił roboczych w „grangiach“ klasztornych 101. Poza tym źródła informują nas dość obficie o skupywaniu sołectw już wr wieku XIII 102 i o wzroście ciężarów pańszczyźnianych w w’ieku XIV 103. Niemniej jednak do wieku XV małe gospodarstwo chłopskie jest normalną podstawą gospodarki rolnej. W miastach rozbudowuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.