grawitacyjność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gdy np. Mucha chodzi na suficie, rzecz jest nadal wyrażana w sposób, który obowiązuje w przypadku na kanonicznego. Lakoff i Johnson, którzy studiowali ten sam co Weinsberg przykład, wiążą znaczenie przyimka z sensem predykatu i odwołują się do podstawy doświadczeniowej, która w takich przypadkach okazuje się istotniejsza od grawitacyjności na prototypowego (1988, s. 189, u Weinsberga 1973 o tejże musze na s. 30). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by w ujmowaniu położenia muchy na suficie zwyciężyła zasasda grawitacyjności lub, aby - jak np. w niemieckim - NA grawitacyjne otrzymało osobny wykładnik auf, różny od nie-grawitacyjnego an...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.