greka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Palatalizacya labialnych polega na dodaniu do elementów już istniejących nowego elementu: średniojęzykowości. Ten element, jako nowopowstały koncentruje na sobie uwagę apercepcyi i wyodrębnia się w osobną średnio- lub przedniojęzykową głoskę. Rezultaty tego wyodrębnienia są różne w różnych językach. I tak np. w prasłow. pj, mj i t. d. pl\ ml’ i t. d., w grece pi pt, w dzisiejszych polskich dyalektach daje spiranty typu ś, ź, cłi, y, franc. py pc (=^ ć ś), dyalektycznie (Vionnaz, Wallis, Waat) pl pp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudnicki, Mikołaj 1912. Studya psychofonetyczne. I. Assymilacya, Kraków : Nakł. AU
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.