grenadierzysko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) charakter tak dalece funkcjonalny, że nawet przyjmują ją inne czasowniki występujące zastępczo w funkcji wprowadzenia: (10) — U... cóż to za chamy, te całe grenadierzyska — gniewała się ciotka. (Prus I 24) (11) — Nie ma za co! — podskoczył na stołku Pieniążek. (Andrz 111) Tak podaną wiadomość o zachowaniu się Pieniążka jesteśmy skłonni interpretować niemal jak „odpowiedział z ukłonem”, przy czym rolę czasownika deklaratywnego pełni w tym wypadku element strukturalny, specyficzny szyk. I odwrotnie, przy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Górny, Wojciech 1966. Składnia przytoczenia w języku polskim //Wierzbicka A. 1966: 279-405
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.