grendżoł

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pianistce towarzyszyła w podróży jej siostra, Kazimiera. Z Białej Cerkwi, gdzie schodziły się drogi na Kijów z Podola i południowej Kijowszczyzny, z Wasylkowa, ze wszystkich miast i miasteczek Wołynia, z dworków szlacheckich i pałaców magnackich zjeżdżały na trakt kijowski, czasem nawet w dwa rzędy skutkiem ścisku i pośpiechu, sanie różnych kształtów i wielkości — począwszy od łubianych wózków aż do wykwintnych karet. Sunęły sanie, bryki, wozy; karety osadzano na prostych saniach, notuje kronikarz — tak zwanych grendżołach, by w razie zupełnej odwilży można było na kołach dojechać do Kijowa. Brano z sobą liczną usługę, kucharza, wszelkie przybory kuchenne, samowary, naczynia z bigosem, worki i beczki z pieniędzmi metalowymi i okute skrzynie, pełne rewersów, weksli i asygnat, obstawiając to wszystko gęstą strażą ze służby dworskiej złożoną. Ludzie dziwili się bogactwom, choć czasem więcej tam...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil, Szenic, Stanisław 1960. Maria Szymanowska i jej czasy, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.