grosek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zrobił; wszyscy sie rozydą, jacy zuostanie starsy drużba; prosę nie gnićwać..., jacy się ze mną zbiłrajcie; gdzie jarmarki czy w Andrychowiel Nie, panacku, jacy w mieście (Żywcu). Natomiast tylko jest rzadsze (i czy nie pod wpływem literackim?), np. nie jestci to grosek, tylko łopatecki; nie zabawiał kiela chałupy, tylko szmygnął na Wólkę; nockę nie spala, tylko z Jasieńkiem powędrowała. Przeciwstawne tyło jest zdaje się właściwością Mazowsza...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Abdański, Adam 1982. Romans z miasteczkiem, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.