gruboblaszkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) LIZARDYT Mg6[(OH)8/Si4O10] Lizardyt stanowi trzecią główną odmianę strukturalną serpentynu. Jego morfologię bardzo trudno określić z powodu zbyt małej wielkości jego kryształów. W badaniach elektronowo-optycznych stwierdza się czasem blaszki jak w przypadku antygorytu, kiedy indziej także włókniste osobniki podobne do rurek. Gruboblaszkowe lizardytowe pseudomorfozy po piroksenie rombowym o równoległym ułożeniu blaszek zgodnie z (100) piroksenu nazywane są hasty tern. Do niedawna wielu autorów zaliczało bastyt do antygorytu. Znany jest również bastyt będący pseudomorfozą po klinopiroksenie i hornblendzie, nie wiadomo jednakże, czy i ten bastyt należy zaliczać do lizardytu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.