gruczołowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Soki trzustkowe sztuczne otrzymujemy przeto zapomocą wytrawiania zimną wodą destylowaną tkanki trzustkowej rozdrobnionej. Ze względu na wielką skłonność tkanki gruczołowej do gnicia, celem uniknięcia zmian natury bakteryjnej, wytrawianie odbywać się winno bądź w temperaturze bardzo niskiej, bądź w obecności środków przeciwnilnych, zabójczych dla bakteryj, lecz nieszkodliwych dla fermentów. Stosujemy więc wyciąganie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.