grudkowato

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) eiwdurowych ma wpływ na pałeczki Gartnera. Przeciwnie zachowuje się surowica przeciwgartnerowska, aglutynuje ona pałeczki Gartnera w sposób mieszany obłoczkowato-grudkowaty, pałeczki zaś Ebertha wyłącznie grudkowato. Możemy więc czasami określić przynależność grupową i typową salmonelli za pomocą absorpcji, czasami dzięki postaci aglutynacji lub też użycia pewnych określonych surowic...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.