gruntować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w r. 1919, a którą powtórzył w swym wojennym dziele (1946); „Contribution a 1’histoire des Sciences de la terre (1842—1942)”, Paris, Armand Colin, 1946, T. II, p. 1051—1054. Dokonawszy tego dzieła nie spocząłem w mych studiach geograficznych, a gruntowałem je, zapoznając się z metodami pracy w państwowych wojskowych, jako też w prywatnych instytucjach kartograficznych całego świata. Studia te przeprowadziłem podczas mych podróży w wojskowych instytutach we Wiedniu, Paryżu, Brukseli, Southampton, Oslo, Pradze, Belgradzie i Tokio, jako też w instytutach cywilnych Freytaga we Wiedniu, Stanforda w Londynie, Agostiniego w Novara, Touring Club Italiano w Mediolanie, jako też najnowożytniej urządzonej instytucji prywatnej, pracującej i dla wojska: Generalstabens Litografiska Anstalt w Stockholmie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Romer, Edmund 1985. Geograf trzech epok. Wspomnienia o ojcu, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.