gruntowność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bywa, obrazili się tćm jćj bezwzględni wielbiciele. Podejrzywano mię o zawiść, wyrzekano na srogość Przealądu, na niepojmowanie ducha narodu i niedociąganie do jego szczytności, Jeden tylko Zygmunt Kaczkowski w pochwalnym artykule o Deotymie (1854) oddał mi słuszność mówiąc: „Obowiązek ten (umiarkowania) w sprawie młodćj poetki pojęły dobrze mniej więcćj wszystkie dzienniki warszawskie, nie wykroczyły przeciw niemu i inne, a jedno z pism poznańskich tak mistrzowską ręką poprowadziło swój wyborny o Deotymie artykuł, że jeśli jego rozważne pochwały przenoszą wartością swoją wszystkie zachwyty i uniesienia, to jego zarzuty, celujące gruntownością treści i słodyczą wymowy, powinny się stać wzorem dla wszystkich krytyków i literackich szermierzy.“ Sypały się do nas wszystkiemi drogami wiersze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.