grupa-formacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kto do tej grupy-formacji należy? Należą ludzie z aktywu rządzącego, którzy po prostu mają ambicję dobrego rządzenia. A więc w tym wypadku nie tyle może motyw zaangażowania patriotycznego decyduje, co realna ocena, że dobrze rządzić Polską i skutecznie budować socjalizm można tylko wtedy, kiedy porusza się i wykorzystuje jednocześnie motywację patriotyczną i socjalistyczną. Należą do tej formacji ci działacze, którzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piasecki, Bolesław 1971. Siły rozwoju, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.