grupa-plemię

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stie. A po upadku Omajjadów nastąpiło już całkowite rozproszkowanie polityczne Hiszpanii arabskiej, tak iż w różnych prowincjach powstało ponad 20 różnych księstw i państewek, których stolicami były ważniejsze miasta. Był to okres tzw. muluk at-tawaif (po hiszp. reyes de taifas), co oznacza „królowie grup-plemion”, który trwał mniej więcej do dziewięćdziesiątych lat XI w. Wszystkie te państewka zostały opanowane pod koniec XI w. bądź przez dynastie muzułmańskie z Afryki Północnej, Almorawidów i Almohadów, bądź też przez chrześcijan atakujących posiadłości arabskie od północy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bielawski, Józef 1973. Islam, religia państwa i prawa, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.