grupa-zastęp

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Razem około 14 osób. Nie powinniśmy tworzyć mniejszych kręgów. Sześcio- lub siedmioosobowy zastęp może sam coś już zrobić i także podjąć się jakiegoś zadania dla drugiej, podobnej liczebnie grupy-zastępu. Istnienie dwóch zastępów daje możliwość podziału pracy pomiędzy nimi i podjęcia prostszych zadań w środowisku uczniowskim i w innych drużynach harcerskich. Dwóch zastępowych i przewodniczą* cy mogą stworzyć małą radę kręgu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rządca, Piotr 1972. Nasz krąg. Poradnik przewodniczącego młodzieżowego kręgu instruktorskiego, Warszawa : Wyd. Harcerskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.