grzeszno

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tylko głodnawo w wielu domach było. Co mieli ludzie ziarna jarowego i kartofli, wsypali czym prędzej do ziemi rodzicielki, skazując siebie na dobre dwa miesiące niedojadania. Oganiali się w różny sposób. Chleb piekli z suszonych liści od młodych lipek. Gotowali lebiedę i snitkę, łowili gdzie się dało rybkę, brali w sidła zwierzynę, wybierali bujniejszemu ptactwu jajka, chociaż grzeszno było. Matki biegały w sąsiednie powiaty, wymieniały na chleb wyharowane w zimie płótna i kilimy, szukały w zamożniejszych gospodarstwach służby dla większych dzieci, lub wręcz żebrały tam pokryjomu...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Czarnyszewicz, Florian 1963. Chłopcy z Nowoszyszek. Powieść, Londyn : Nakł. Polskiej Fundacji Kulturalnej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.