grzmienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) utwory polskich poetów. Zdaje się, źe cztery wiersze zapowiadające słoioo wcielone czyli przyjście człowieka: Który śród głosów mylnych, śród wrzasków tysiąca Uchem duszy rozpozna przeznaczeń kół grzmienie, Wskoczy w rydwan wyroków i zajmie siedzenie, I po czasie przejedzie jako przeznaczenie,— że te cztery wiersze kwadrujące z nauką messyanizmu wykładaną wówczas przez professera, zyskały mu ten niepożyty nagrobek, jakiego zgasłemu przyjacielowi nie mógł wystawić w Avignonie (*)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.