grzybieniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) qualitatis np.: A roście to ziele pospolicie na miescach wyprąwnych, jako przy rolach: księżyca kwietnia roście (Falimirz I 36 a); maja albo czerwca nabierz ziela dziorawcu niż pocznie kwitnąć (Siennik 558 A); Weźmi maja orzechów włoskich, albo kiedy jeszcze młode a miękkie są (Siennik 543 B); Wiedz że ty wódki wszytki pospołu nie mogą być palone abowiem fijołki bywaią ondzie marca, a kwiat grzybieniowy aż miesiąca sirpnia (Falimirz II 16 v a, też Siennik 248 b); a dla tego ludziem którzy są chorych oczu jest użyteczne ziele (Falimirz I 147 a, tak samo Siennik 177 b — mowa o dzięcielinie, po łacinie Tliymus); wiej wódkę onę w bańkę długiej szyje (Siennik 605 b, ale ib. 504 b:...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Szymczak, Mieczysław (red.) 1970. W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.