grzybnobakteryjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyroby z ziemniaków ziemniaki, choroby — choroby wirusowe, grzybnobakteryjne i in. powodujące obniżanie plonów i pogarszające wartość technol. ziemniaków. Do chorób tych należą przede wszystkim choroby atakujące kłęby ziemniaków w czasie ich wegetacji na polach lub w okresie ich przechowywania; są to choroby pochodzenia grzybowego — rak ziem., zaraza ziem., parch...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Banecki, Henryk et al. 1978. Encyklopedia techniki. Przemysł spożywczy, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.