grzybo-branie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) karko-łomny, biało-skrzydly, prosto-kątny, ojco-bójca, grzybo-branie, listo-nosZj paro-wóz, samo-chódj ręko-jmia, krwio-nośny... * Ten przypadek powstał niegdyś na gruncie składniowym, kiedy dwa obok stojące tematy imienne zaczęły się łączyć w jedną syntagmę złożoną, bądź to jako równorzędne, bądź też jako znajdujące się w stosunku zależności jeden od drugiego. Przypadek złożeniowy ma również swą historię, podobnie jak wszystkie inne przypadki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baudouin de Courtenay, Jan N. 1984. O języku polskim. Wybór prac, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.