gubernatorowa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tysiąc osiemset czterdziestym którymś roku przebywałem w jednej z północnych guberni Rosji. Przebywałem, to znaczy, byłem na urzędzie, jak to się samo przez się rozumiało w owym czasie. A przy tym robiłem rzeczy przeróżne: spoczywałem na łonie naczelnika kraju, tańczyłem kotyliona z gubernatorową, rozmawiałem ze sztabsofieerem żandarmerii o potędze Rosji i wraz z kierownikiem zarządu majątków państwowych płakałem gorącymi łzami, gdy ten ostatni dowodził, że przyszłość należy do naczelników okręgu. A co najważniejsze, okropnie się gniewałem, gdy w mojej obecności naczelników okręgu nazywano emisariuszami Pugaczowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sałtykow-Szczedrin, Michał 1950. Kukły i ludzie, przeł. S. Pollak, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.