gubernatorstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) restauracji hotelowej. W najbliższem sąsiedztwie placu Działowego znajduje się parę uliczek o bardziej podejrzanym wyglądzie; małe bary, przepełnione biseksualną publicznością o wcale swobodnych manierach, i sklepy bez szyldów o przymkniętych drzwiach określają wyraźnie charakter tej specyficznej dzielnicy, służącej, jak się zdaje, zarówno interesantom z pałacu gubernatorstwa, jak i osadom okrętowym z pobliskiego portu. Notabene, o ile na takich podstawach wolno formułować wnioski, ruch w porcie bejruckim nie jest bardzo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.