gubernialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tinie i Golikowie? I czy potrafiłbym grzebać się w kronikach i dociekać ukrytego sensu starodawnego języka, gdy nie zdołałem nauczyć się słowiańskich liter? Myślałem o historii mniejszych rozmiarów, na przykład o dziejach naszego miasta gubemialnego, ale i tu ileż na drodze mej stałoby trudności nie do przezwyciężenia! Podróż do miasta, wizyty u gubernatora i u archijereja, prośba o dopuszczenie do archiwów i klasztornych skrytek i tak dalej. Historia naszego mia...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Puszkin, Aleksander 1949. Opowieści, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.