gumowo-parciany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WYRYWACZ LNU, ciqgnikowa maszyna do sprz^tu lodyg lnu, trzy lub wi^cej rz?dowa; wyrywanie roslin z kazdego rz^du i ich transport do dalszych cz?äci maszyny odbywa si§ za pomoc^ podwöjnych, przylegaj^cych do siebie gumowo-parcianych pasöw ustawionych pod odpowiednim k^tem do powierzchni pola i przesuwaj^cych si(j po zamkni?tym obwodzie; wyrywany len uktada si? „wst^zk^” z boku maszyny; w.l. zaopatrzony jest w mechanizm wi^z^cy snopy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.