guzowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Duże znaczenie dla tego problemu posiada też odkrycie i rozkopanie wczesnołużyckiego cmentarzyska ciałopalnego (III—IV okres ep. brązu) w Zofipolu pod Igołomią, na którym stwierdzono pewne przeżytki elementów neolitycznych i wczesnobrązowych (kult. ceramiki promienistej i trzcinieckiej) oraz obecność najstarszej w tej kulturze ceramiki guzowej. Znaleziono tu nadto pierwszy grób symboliczny tej kultury...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.