gwinejsko-liberyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na początku 1962 r. towarzystwo Consafriąue, utworzone przez kilka wielkich banków zachodnioeuropejskich, rozpoczęło przygotowania do eksploatacji bogatych — o zawartości 65% czystego metalu — złóż rudy żelaza po gwinejskiej stronie góry Nimba (na granicy gwinejsko-liberyjskiej)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pasierbiński, Tadeusz M. 1964. Afryka niepodległa, Warszawa : Polonia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.