habermasowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W niniejszym tekście pominięte zostały opisy wyszczególnionych przez Habermasa wcześniejszych formacji społecznych oraz teoria kryzysu cyklicznego, który miał miejsce w okresie kapitalizmu liberalnego. Również w niewielkim zakresie zajmuję się polemiką z teorią systemów N. Luhmanna, a także habermasowską teorię komunikacji i wyprowadzoną w oparciu o nią teorią prawdy. Problematyka ta wymaga szerszego zaprezentowania w osobnym opracowaniu. Konieczne jest bowiem dokładne omówienie przesłanek filozoficznych leżących u podstaw habermasowskiej koncepcji. Dopiero po ustaleniu, jaką rolę przypisuje Habermas kategorii języka, możliwa będzie pogłębiona refleksja nad teorią prawomocności...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.