hadż

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) HADŻDŻ, hadż — rei. pielgrzymka muzułmanów do Mekki w celu złożenia ofiary w świątyni Kaaby; wyznawcy mają obowiązek odbycia przynajmniej raz takiej pielgrzymki; otrzymują wówczas tytuł hadżdżi...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.