hagiograf

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ale i o Rzym. Konrad musiał się upokorzyć, odbyć pokutę, a nade wszystko zapłacić obrażonym kościołom płockiemu i włocławskiemu oraz arcybiskupstwu hojnymi przywilejami immunitetowymi. Osobne zwolnienia otrzymały dwie wsi scholasterii płockiej. Kościół płocki zyskał wiele, a jednak jego hagiograf z drugiej połowy w. XIII, dziekan Jan, nie próbuje otoczyć powieszonego scholastyka glorią męczeństwa, jak to czyni z wo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.