hagiograficzno-martyrologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z nurtu hagiograficzno-martyrologicznego przypomniał Bronarski w związku z Quo vadis? opowiadanie Le Martyre de Saint Saturnin Fryderyka Soulie’go. Jednakże i ten tekst dał nikłą podstawę porównań - jedynie może postaci o podobnym imieniu, pochlebcy, szpiega i delatora Cilo, który nie przeszedł u Soulie’go tak wiarygodnego procesu ekspiacyjnego, nie wspiął się na takie wyżyny etycznego heroizmu, jak w ujęciu Sienkiewicza Chilo Chilonides...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Święto­sławska, Teresa 1997. Quo vadis? Henryka Sienkiewicza. Od legendy do arcydzieła, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo