halicko-karaimski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 13 Według ZajSO 52 zjawisko dzetacyzmu (mazurzenia) występuje też na gruncie tureckim, np. w narzeczu bałkarskim, halicko-karaimskim. W zapożyczeniach tureckich można wskazać co najmniej kilka form z głoską c zamiast oczekiwanej głoski i, np. cybuch z tur. hibuk, cymbory z tur...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPol - Studia Polonistyczne UAM (Po­znań)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.